Bezpieczeństwo
zapewnia: Europ assistance
Czy wszystkie ubezpieczane osoby
znajdują się obecnie na terenie Polski?